هرچند حضور آنتیچ در بارسلون خیلی طولانی نبود و قدر او را نداشتند اما این مربی خیلی باهوش بود و از ظرفیت های بازیکنان خیلی خوب استفاده می کرد. کار کوچکی نیست که بتوانید با بازیکنان غولی مثل ژاوی، کوکو، کلایورت، فیگو، هوگو سانچز، هاجی، سیموئز، اینیستا، هیرو، کریستین ویری، جنینو و انریکه کار کنی. روحش شاد. کاش او هم به فوتبال ایران می آمد تا مثل کیروش تاثیرهای زیادی بگذارد.