شماره تلفن:

02143000896 , ۰۲۱۸۸۹۴۱۱۲۳

آدرس: خیابان ولیعصر – نرسیده به فاطمی خیابان میرهادی – پلاک 16 – واحد 10