قیمت روز آهن

قیمت روز آهن بیش از هر محصول دیگر متاثر از منابع اولیه در بازار جهانی است. قیمت مقاطع فولادی با توجه به وزن، حجم و اندازه آن متغیر است و کارفرمایان برای تهیه تیر آهن، ورق آهن، پروفیل، میلگرد و غیره قیمت روز آهن را به صورت آنلاین استعلام می‌کنند تا در بهترین زمان خرید خود را انجام دهند. کاماپرس در ادامه قیمت روز آهن را معرفی می‌کند:

قیمت روز ورق سیاه

برند ضخامت حالت مبلغ  هزار تومان 
فولاد مبارکه 2میل رول 36.42
فولاد مبارکه 3میل رول 38.62
فولاد مبارکه 4میل رول 37.52
فولاد مبارکه 5میل رول 39,86
فولاد مبارکه 6میل رول 39,87
فولاد مبارکه 8میل رول 39,73
فولاد مبارکه 10میل رول 37,07
فولاد مبارکه 12میل رول 34,31
فولاد مبارکه 15میل رول 34,96
کاویان 20میل رول-فابریک 27,89
اکسین اهواز 20میل رول-فابریک 29,63
کاویان 25میل رول-فابریک 27,89
اکسین اهواز 25میل رول-فابریک 30,87
کاویان 30میل رول-فابریک 27,89
اکسین اهواز 30میل رول-فابریک 30,87

برای کسب جزئیات بیش تر و اطلاع از قیمت روز آهن به سایت آهن ملت مراجعه کنید.

 

 

قیمت روز پروفیل

برند ضخامت حالت مبلغ هزار تومان
پروفیل اصفهان 2میل 6متری 36,15
پروفیل اصفهان 2میل 6متری 35,60
پروفیل اصفهان 2میل 6متری 35,60
پروفیل اصفهان 2میل 6متری 35,60
پروفیل اصفهان 2میل 6متری 35,60
پروفیل اصفهان 2.5میل 6متری 35,51
پروفیل اصفهان 2.5میل 6متری 35,32
پروفیل اصفهان 2.5میل 6متری 35,32
پروفیل اصفهان 2.5میل 6متری 35,32
پروفیل اصفهان 2.5میل 6متری 35,32
پروفیل اصفهان 3میل 6متری 35,78
پروفیل اصفهان 3میل 6متری 35,78
پروفیل اصفهان 3میل 6متری 35,78
پروفیل اصفهان 3میل 6متری 35,78
پروفیل اصفهان 3میل 6متری 35,78
پروفیل اصفهان 3میل 6متری 35,78
پروفیل اصفهان 4میل 6متری 35,78
پروفیل اصفهان 4میل 6متری 35,78
پروفیل اصفهان 4میل 6متری 35,78
پروفیل اصفهان 4میل 6متری 35,78
پروفیل اصفهان 4میل 6متری 35,78
پروفیل اصفهان 4میل 6متری 35,78

برای کسب جزئیات بیش تر و اطلاع از قیمت روز آهن به سایت آهن ملت مراجعه کنید.

آریاک سفر

قیمت روز ورق گالوانیزه هفت الماس

برند ضخامت حالت مبلغ هزار تومان
هفت الماس 0.5میل رول 42,20
هفت الماس 1میل رول 36,79
هفت الماس 1.5میل رول 37,16
هفت الماس 2میل رول 37,43
هفت الماس 2.5میل رول 40,92

برای کسب جزئیات بیش تر و اطلاع از قیمت روز آهن به سایت آهن ملت مراجعه کنید.

قیمت روز ورق گالوانیزه تاراز

برند ضخامت حالت مبلغ هزار تومان
تاراز 0.5میل رول 42,750
تاراز 1میل رول 37,340
تاراز 1.5میل رول 37,890
تاراز 2میل رول 38,530

برای کسب جزئیات بیش تر و اطلاع از قیمت روز آهن به سایت آهن ملت مراجعه کنید.

قیمت روز ورق گالوانیزه کاشان

برند ضخامت حالت مبلغ هزار تومان
کاشان 0.5میل رول 45,41
کاشان 1میل رول 38,07
کاشان 1.5میل رول 38,07

برای کسب جزئیات بیش تر و اطلاع از قیمت روز آهن به سایت آهن ملت مراجعه کنید.

قیمت روز تیرآهن معمولی

برند سایز حالت مبلغ هزار تومان
ذوب آهن 12 شاخه ای 4,587,160
ذوب آهن 14 شاخه ای 3,807,340
ذوب آهن 16 شاخه ای 4,633,030
ذوب آهن 18 شاخه ای 5,550,460
ذوب آهن 22 شاخه ای 9,174,310
ذوب آهن 24 شاخه ای 10,550,460
ذوب آهن 27 شاخه ای 11,926,610
ذوب آهن 30 شاخه ای 14,678,900

برای کسب جزئیات بیش تر و اطلاع از قیمت روز آهن به سایت آهن ملت مراجعه کنید.

 

قیمت روز تیرآهن هاش سبک

برند سایز حالت مبلغ هزار تومان
ذوب آهن 14 کیلوگرم 27,07
ذوب آهن 16 کیلوگرم 48,62
ذوب آهن 18 کیلوگرم 43,12
ذوب آهن 20 کیلوگرم 38,53
وارداتی 22 کیلوگرم 55,96
وارداتی 24 کیلوگرم 55,05
وارداتی 26 کیلوگرم 55,96
وارداتی 32 کیلوگرم 56,88
وارداتی 34 کیلوگرم 56,88
وارداتی 36 کیلوگرم 56,88
وارداتی 40 کیلوگرم 56,88
وارداتی 50 کیلوگرم  56,88
تهران 60 کیلوگرم 55,05

برای کسب جزئیات بیش تر و اطلاع از قیمت روز آهن به سایت آهن ملت مراجعه کنید.

 

قیمت روز تیرآهن هاش سنگین

برند سایز حالت مبلغ هزار تومان
ترک-کره 12 کیلوگرم 52,29
ذوب آهن 14 کیلوگرم 27,07
ذوب آهن 16 کیلوگرم 27,07
ذوب آهن 18 کیلوگرم 27,52
ذوب آهن 20 کیلوگرم 49,54
وارداتی 22 کیلوگرم 50,46
وارداتی 26 کیلوگرم 55,05
وارداتی 32 کیلوگرم 53,21
وارداتی 34 کیلوگرم 55,96
وارداتی 36 کیلوگرم 56,88
وارداتی 40 کیلوگرم 56,88
وارداتی 50 کیلوگرم 55,96
وارداتی 60 کیلوگرم 68,81

برای کسب جزئیات بیش تر و اطلاع از قیمت روز آهن به سایت آهن ملت مراجعه کنید.

 

قیمت روز نبشی شکفته

برند سایز حالت مبلغ هزار تومان
شکفته 3 کیلوگرم 22,34
شکفته 3 کیلوگرم 23,03
شکفته 4 کیلوگرم 22,11
شکفته 4 کیلوگرم 22,85
شکفته 5 کیلوگرم 22,02
شکفته 5 کیلوگرم 22,85
شکفته 6 کیلوگرم 22,02
شکفته 6 کیلوگرم 22,85
شکفته 8 کیلوگرم 21,93
شکفته 8 کیلوگرم 22,16
شکفته 8 کیلوگرم 22,85
شکفته 10 کیلوگرم 22,29
شکفته 10 کیلوگرم 22,02
شکفته 10 کیلوگرم 22,94

22,940برای کسب جزئیات بیش تر و اطلاع از قیمت روز آهن به سایت آهن ملت مراجعه کنید.

قیمت روز نبشی نستا

برند سایز حالت مبلغ هزار تومان
نستا 3 کیلوگرم 21,56
نستا 4 کیلوگرم 22,11

برای کسب جزئیات بیش تر و اطلاع از قیمت روز آهن به سایت آهن ملت مراجعه کنید.

قیمت روز ناودانی شکفته

برند سایز حالت مبلغ هزار تومان
شکفته 6 کیلوگرم 23,760
شکفته 6 کیلوگرم 22,660
شکفته 8 کیلوگرم 23,400
شکفته 8 کیلوگرم 22,480
شکفته 10 کیلوگرم 22,570
شکفته 10 کیلوگرم 23,400
شکفته 10 کیلوگرم 22,480
شکفته 12 کیلوگرم 23,580
شکفته 14 کیلوگرم 23,850

برای کسب جزئیات بیش تر و اطلاع از قیمت روز آهن به سایت آهن ملت مراجعه کنید.

قیممت روز ناودانی تبریز

برند سایز حالت مبلغ هزار تومان
ناب تبریز 8 کیلوگرم 22,480
ناب تبریز 10 کیلوگرم 22,660
ناب تبریز 12 کیلوگرم 22,660
ناب تبریز 14 کیلوگرم 21.65
ناب تبریز 16 کیلوگرم 22,570

برای کسب جزئیات بیش تر و اطلاع از قیمت روز آهن به سایت آهن ملت مراجعه کنید.

 

قیمت ورق سیاه

این ورق به روش نورد گرم یعنی با دمای بسیار بالا تولید می‌شود. ورق سیاه از پرکاربردترین ورق‌های آهن بوده و از انعطاف بالایی برخوردار است. این نوع ورق نسبت به ورق‌هایی که با روش نورد سرد تولید می‌شوند مقاومت و کیفیت کمتری دارد. از ورق سیاه در مصارف مختلف ساختمانی و صنعتی استفاده می‌شود. تولید انواع پروفیل‌ها و قطعات خودرو تا تولید انواع مخزن تانکر و ریل قطار از موارد مورد استفاده این ورق به شمار می آید. ابعاد عرض این ورق یک تا دو متر و ضخامت آن تا 100 میلی‌متر است.

قیمت روز ورق سیاه-کاماپرس

 قیمت ورق روغنی

این نوع ورق با عملیات نورد سرد به ورق سیاه تولید می‌شود و هدف آن ساخت هم‌زمان ورق فولادی با کیفیت بالا است. ورق روغنی در برابر ورق سیاه تا 20 درصد نسبت به کشش مقاومت بالاتری داشته و در برابر ضربه هم مقاوم است. قبل از انجام عملیات نورد سرد این ورق به روغن آغشته می‌شود و به همین منظور سطح صاف و صیقلی دارد. از کاربردهای ورق روغنی می‌توان به استفاده آن در تولید لوازم خانگی، ساختمان سازی و خودروسازی اشاره کرد. قیمت ورق روغنی به دلیل مقاومت و استحکام بیشتر نسبت به ورق سیاه بالاتر است.

قیمت روز ورق روغنی-کاماپرس

 ورق گالوانیزه

استفاده از فولاد ضدزنگ برای برخی صنایع بسیار گران بوده و ویژگی جوشکاری راحت از عوامل مهم تولید محصولات فولادی به شمار می آید. ورق گالوانیزه راه‌حلی برای تولید ورق فولادی مقرون به صرفه با بهترین کیفیت است. این ورق بسیار مقاوم بوده و در تولید آن از روی به عنوان روکش استفاده می‌شود. ورق گالوانیزه زیبا و براق بوده و طول عمر بالایی دارد. از این ورق در ساخت لوله آب، تجهیزات آشپزخانه و انواع تابلوهای برق شهری استفاده می‌شود.

قیمت روز ورق گالوانیزه-کاماپرس

 ورق آجدار

این ورق از تولیدات نورد گرم به شمار می آید و مانند ورق سیاه تولید می‌شود. برجستگی‌های هندسی بر روی سطح این ورق‌ها در قالب الگوهای منظم در اشکال مختلف قرار دارد. این برجستگی‌ها به منظور کاهش اصطکاک حک می‌شوند. این نوع ورق با ظاهری زیبا و درخشان از انعطاف پذیری مناسبی برخوردار است. از ویژگی‌های ورق آجدار می‌توان به مقاومت در برابر خوردگی و لغزش آن اشاره کرد. از این ورق در پوشش دهی کف وسایل نقلیه عمومی و پل عابر پیاده و پروژه‌های ساختمانی استفاده می‌شود. آج‌های این ورق باعث می‌شود تا اجسام به راحتی بر روی آن قرار گیرند و سر نخورند.

ورق رنگی

این ورق از انواع ورق گالوانیزه است و کاربرد گسترده ای در صنعت ساختمان سازی دارد. ورق‌های رنگی دربرابر خوردگی و ضربه مقاوم بوده و خاصیت ضد زنگ زدگی دارند. از این ورق در ساخت لوازم خانگی مختلف، صنایع فلزی و صنایع حمل و نقل استفاده می‌شود. از ویژگی‌های ورق رنگی می‌توان به قیمت مقرون به صرفه و وزن کم آن اشاره کرد. رنگ این نوع ورق در شرایط جوی مختلف تغییر نمی‌کند.

قیمت روز نبشی-کاماپرس

نکاتی که قبل از خرید ورق آهن باید به آن توجه کنیم

 محل استفاده

قبل از خرید ورق آهن باید محل استفاده و کاربرد آن را مشخص کنید. باید بدانید که به چه دلیل و برای تولید چه محصولی می‌خواهید از ورق آهن استفاده کنید. این باعث می‌شود تا در هنگام مواجه با انواع مختلف ورق‌ آهن با توجه به اولویت دست به انتخاب بزنید.

 بودجه

بسیار مهم است که پس از تعیین محل استفاده محدوده بودجه خود را مشخص کنید. قیمت ورق آهن با توجه به کارخانه و نوع برند آن متفاوت است. در بررسی انواع ورق آهن دقت کنید تا بتوانید بالاترین کیفیت را با بهترین قیمت خریداری کنید.

قیمت روز تیرآهن-کاماپرس

ضخامت و وزن

ورق‌ آهن در ضخامت‌های مختلف تولید می‌شود. باید ضخامت را بر اساس نوع ساخت، مکان و اولویت مشخص کنید. مثلا اینکه ورق‌های ضخیم‌ مقاومت بهتری در برابر آب و هوای سرد و بارانی دارند. هم‌چنین وزن و ابعاد ورق با توجه به کاربرد و نیاز بسیار مهم است.

نوع ورق

نوع ورق را باید بر اساس کاربرد آن مشخص کنید. انواع ورق‌ها با سطوح صاف و صیقلی، آجدار و رنگی را بر اساس نیاز خود انتخاب کنید. مثلا برای سقف ویلا و آلاچیق می‌توانید از ورق رنگی استفاده کنید.

قیمت روز پروفیل-کاماپرس

استحکام

توجه کنید ورقی که انتخاب می‌کنید از استحکام بالایی برخوردار باشد. ورق‌هایی که از استحکام بالایی برخودار بوده و در برابر زنگ زدگی مقاوم هستند طول عمر بیشتری داشته و در کاهش هزینه ها کمک می‌کنند. هم‌چنین باید ببینید ورقی که انتخاب کردید چقدر انعطاف داشته و چه مقدار در برابر ضربه و سایش مقاوم است.

قیمت روز آهن آلات

اطلاع از قیمت آهن آلات برای آن دسته از افرادی که در صنایع مختلف فعالیت می‌کنند حائذ اهمیت است. نوسان قیمت آهن به دلیل عدم ثبات اقتصادی از چالش‌های اساسی است که صنعتگران و مصرف کنندگان با آن رو به رو هستند. به منظور نیاز خریداران به اطلاع از قیمت روز آهن آلات وب‌سایت آهن ملت قیمت کلیه محصولات قولادی را به‌روزرسانی کرده و در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

عوامل متعددی چون نوسان نرخ دلار، میزان عرضه و تقاضا، وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور، قوانین مرتبط با گمرک، صادرات و واردات بر قیمت روز آهن تاثیر می‌گذارد. این عوامل باعث می‌شوند تا قیمت روز آهن به طور دقیق قابل اعلام نباشد.

قیمت آهن

آهن جزو فلزهای پرکاربرد و مهم در صنایع به شمار می‌رود که مستقیما بر قیمت نهایی محصولات تولید شده در حوزه‌های مختلف تاثیر می‌گذارد. از این فلز در ساختمان‌سازی برای استحکام بیشتر سازه‌ها و در صنعت خودرو سازی جهت تولید قسمت‌های مختلف خودرو استفاده می‌شود. از آهن خام می‌توان انواع پروفیل، ورق، تیرآهن و لوله را تولید کرد که هریک کاربرهای متفاوتی در صنایع مختلف دارند.

قیمت پروفیل

با نگاهی به صنعت ساختمان‌سازی متوجه می‌شوید از میان مصالح مختلفی که در این صنعت استفاده می‌شود پروفیل یکی از پرمصرف‌ترین مصالح فلزی محسوب شده که با توجه به شرایط، جنس و ویژگی‌های آن در بخش‌های مختلف سازه مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرآیند سه مرحله‌ای تولید پروفیل شامل تامین مواد اولیه، برش کلاف به شکل نوار و تولید لوله پروفیل است.

پروفیل ها را می توان در دو نوع صنعتی و ساختمانی دسته بندی کرد. منظور از پروفیل های ساختمانی مصالح فلزی هستند که در صنعت ساختمان‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند. از رایج‌ترین پروفیل های ساحتمانی درب و پنجره‌های آلومنیومی بوده که در هر ساختمانی قابل مشاهده است. هم‌چنین از پروفیل‌های صنعتی در صنایع مختلف نظامی، خودروسازی، تولید قطعات و متعلقات صنعتی استفاده می‌شود. پروفیل‌ها وزن کمی دارند اما به منظور افزایش استحکام و مقاومت در سازه از آن‌ها استفاده می‌شود. سایت آهن ملت به طور تخصصی در زمینه فروش و عرضه انواع پروفیل‌های ساختمانی فعالیت می‌کند و شما می‌توانید به منظور اطلاع از قیمت پروفیل و دریافت مشاوره با کارشناسان این مجموعه تماس حاصل نمایید.

قیمت لوله

لوله‌ها به دلیل تنوع در نوع و جنس به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. بسیار مهم است که پیش از خرید لوله‌های فولادی اطلاعات کاملی درمورد سایزبندی، ساختار و جنس این محصولات در اختیار داشته باشید و بر این اساس بهترین محصول را انتخاب کنید.

لوله‌ها در دو مدل درز دار و بدون درز تولید می‌شوند و کاربردهای متفاوتی دارند. لوله‌های درز دار توسط کارخانه‌جات مختلف و بدون محدودیت تولید و به بازار عرضه می‌شوند و برای حمل سیالاتی مانند نفت، گاز و آب در حجم زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند. لوله‌های بدون درز فاقد محل جوش بوده و ساختار یکپارچه آن استحکام لوله‌ها را افزایش می‌دهد. سایزبندی لوله‌ها متنوع بوده و کاردبرهای مختلفی دارد. قیمت لوله همواره به عنوان عامل مهم مورد توجه خریداران بوده است. این قیمت تحت تاثیر عواملی چون نرخ دلار، هزینه تولید، جنس و نوع لوله، عرضه و تقاضا تغییر می‌کند. اگر قصد خرید لوله را دارید برای دریافت قیمت روز و مشاوره با کارشناسان سایت آهن ملت تماس حاصل نمایید.

قیمت تیرآهن

تیرآهن از سری فولادهای پرکاربرد در صنعت ساختمان‌سازی به شمار می‌رود. شکل ظاهری تیرآهن شبیه به حروف H و I انگلیسی بوده و در تولید آن از آلیاژهای مختلف استفاده می‌شود به همین منظور کاربرد این محصولات با یکدیگر متفاوت است. تیرآهن از یک جان و دوبال تشکیل شده که با تحمل سختی در برابر خم و برش مهم ترین وظیفه را در صنعت ساخت و ساز بر عهده دارد. تیرآهن به دو صورت سبک و سنگین به بازار عرضه شده  و انواع مختلفی دارد که بر اساس استاندارد و فرآیند تولید هرکدام کاربرد خاص خود را دارند. انواع تیرآهن شامل تیرآهن IPB، CNP، IPE و INP است که می‌توانید آن‌ها را در سایزهای 12-30 و در طول 12 متر تهیه کنید.

ویژگی‌های مانند سهولت در نصب، افزایش مقاومت و استحکام ساختمان، سرعت بالا اجرا، کاهش نیاز به قطعات فولاد تیرآهن را به گزینه‌ای مناسب جهت استفاده در صنعت ساختمان‌سازی تبدیل کرده است. با افزایش میزان تقاضا تیرآهن در بازار اطلاع از قیمت آن برای مصرف‌کنندگان حائذ اهمیت است. در هنگام خرید تیرآهن بررسی عواملی چون برند تولیدکننده، نوع و سایز تیرآهن، تناژ، کیفیت و استاندارد بسیار مهم است زیرا این عوامل تاثیر مستقیمی بر قیمت تیرآهن دارند. در صورت نیاز به استعلام قیمت روز تیرآهن با کارشناسان سایت توان کاوش شکیبا تماس بگیرید.

قیمت میلگرد

میلگرد از مهم‌ترین و پرکاربردترین مصالح ساختمانی است که برای تقویت بتن از آن استفاده می‌شود. میلگردها به دو نوع آجدار و ساده تقسیم می‌شوند که هرکدام با توجه به ویژگی و مشخصات کاربردهای خاصی دارند. دندانه های موجود در سطح میلگردهای آجدار باعث ایجاد درگیری بهتر میلگرد با بتن می‌شود. میلگرد ساده اما دارای سطحی صاف و صیقلی است که در کف‌سازی از آن استفاده می‌کنند.

از مزایای استفاده از میلگرد در روند ساختمان‌سازی می‌توان به افزایش مقاومت و استحکام بتن، جلوگیری از ترک خوردگی بتن و افزایش ظرفیت باربری سازه‌ها اشاره کرد. میلگردها با مزایا بسیار خود انتخاب مناسبی برای جهت بتن‌ریزی ستون، تیر و دیوار، کف ساخت انواع سازه‌های بتنی هستند. قیمت میلگرد مانند دیگر مصالح ساختمانی نرخ ثابتی نداشته و به عواملی مانند نوع، سایز و برند آن بستگی دارد. اگر به مرجعی معتبر برای اطلاع از قیمت روز میلگرد نیاز دارید کافی است با کارشناسان سایت آهن ملت تماس بگیرید.

قیمت ناودانی

ناودانی‌ها به طور گسترده در صنایعی چون ساختمان‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این محصول فولادی با توجه به نوع، سایز و استانداردهای مختلف کاربردهای مختلفی را شامل می‌شود. ناودانی‌ها به صورت C یا U و با مقطع باز تولید و به بازار عرضه شده و در صنایعی مانند خودروسازی، ساختمان‌سازی و ساخت پل از آن استفاده می‌شود.

دو نوع ناودانی رایج UPE و UPN بوده که توسط کارخانه‌جات مختلف تولید و عرضه می‌شود. اگر طول ناودانی‌ها از 6 متر کمتر و یا بین 6 تا 12 متر باشد به عنوان ناودانی نرمال شناخته می‌شود. به سبب شکل ظاهری ناودانی‌ها از آن در پروژه‌های ساختمانی برای ایجاد قاب و پایه و یا اجرای بادبند و خرپا در طراحی استفاده می‌شود. ناودانی‌ اروپایی به ناودانی سنگین معروف است. تعیین قیمت ناودانی تحت تاثیر عواملی چون ضخامت،نوع، سایز، کارخانه تولید کننده و نوسان دلار متغیر است. قیمت ناودانی به عنوان یکی از مقاطع پرمصرف در ساختمان‌سازی مورد توجه مصرف کنندگان است. مجموعه آهن ملت به عنوان یکی از مراکز معتبر در زمینه عرضه انواع ناودانی شما را در جریان آخرین تغییرات قیمت ناودانی در بازار قرار می‌دهد.

قیمت سپری

سپری از قطعات محبوبی است که از آن به منظور استحکام بیشتر استفاده می‌شود. از این قطعه در ساخت پل، ستون و یا ساخت سازه‌های دارای خرپا استفاده شده که می‌توان از آن برای ساخت در و پنجره استفاده کرد. شکل ظاهری سپری شبیه به حرف T در انگلیسی بوده و به روش‌های فابریک و پرسی تولید می‌گردد.

سپری‌ها به دلیل مزایا و ویژگی‌های خاص خود به جایگزین مناسبی برای آجر و سیمان در صنعت ساختمان‌سازی مدرن تبدیل شده اند. انواع سپری در سایزهای 3 تا 8 در بازار موجود است که سپری 3،4 و 6 در مقایسه با سایر سازها تقاضای بیشتری در بازار داشته و قیمت این محصولات نوسانات بیشتری را در بازار تجربه می کند. سپری به اشکال مختلف با لبه تیر و گرد تولید و وارد بازار می‌شود. قیمت سپری تحت تاثیر عواملی مانند سایز، وزن، قیمت مواد اولیه و شرایط بازار متفاوت است. شما با مراجعه به سایت آهن ملت می‌توانید از قیمت روز سپری مطلع شده و یا به منظور استعلام قیمت روز با کارشناسان مجرب این مجموعه تماس حاصل نمایید.

قیمت نبشی

نبشی نقش مهمی در افزایش مقاومت سازه و جلوگیری از ورود آب به درون ساختمان دارد هم‌چنین از این محصول می‌توان در صنعت ساختمان‌سازی به منظور اتصال قسمت‌های فلزی به یکدیگر، ساخت خرپا، ستون و کرمیت استفاده کرد. از نظر ظاهری نبشی‌ها به دو نوع بال مساوی و نامساوی تقسیم می‌شوند که هرکدام ویژگی‌ها و مشخصات خاص خود را دارند. از نظر تولید در دو مدل نبشی پرسی و فابریک تولید می‌شوند و کاربردهای متنوعی دارند. در کنار عواملی چون کاربرد، شکل ظاهری و ابعاد که بر قیمت نبشی تاثیر می‌گذارند میزان کیفیت نبشی، روش تولید، استاندارد، سایز و ابعاد محصول، وزن نبشی، سایز و ضخامت آن از مواردی است که مستقیما بر قیمت نبشی در بازار تاثیرگذار است. با مراجعه به سایت آهن ملت محصولات مختلف را مقایسه و بهترین را انتخاب کنید. در صورت نیاز به استعلام قیمت روز نبشی و دریافت مشاوره می‌توانید با کارشناسان مجرب این مجموعه تماس بگیرید.

 

شما کاربران گرامی می‌توانید جهت دریافت قیمت روز محصولات فولادی اعم از قیمت ورق، قیمت پروفیل، قیمت لوله، قیمت نبشی، ناوانی و سپری و همچنین قیمت میلگرد و تیرآهن با بخش فروش و پشتیبانی آهن ملت از طریق شماره ۰۲۱۶۷۱۰۳ تماس حاصل نموده و در کمتر از ۳۰ دقیقه پیش فاکتور دریافت نمایید.

لازم به ذکر است قیمت‌های اعلامی از سوی آهن ملت رقابتی بوده و تمامی محصولات فولادی با تضمین قیمت و کیفیت به مشتریان ارسال می‌شود.

 

نرم افزار حسابداری
این مقاله رو با بقیه به اشتراک بذار:
این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
کرمان موتور شیراز