افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری چقدر است + جدول افزایش حقوق به نسبت سابقه

افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری چقدر است + جدول افزایش حقوق به نسبت سابقه

 طبق مصوبه آیین‌نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در هیئت دولت که یکشنبه هفته گذشته منتشر شد،۱۸ هزار میلیارد تومان به این طرح اختصاص…