تشکر
نظام یارانه ای باید کلا اصلاح شود.توزیع ناعادلانه در آن زیاد است.البته بتدریج باید اصلاح شود
کارت اعتباری خرید جنس ایرانی به افراد برهند مشکلات کمتر می شود.