معلومه که باید با اعتماد به نفس بگوید صعودی است چون این بالا و پایین ها دست خودشون هست
وقتی ۷۰ درصد شرکت ها حقوقی دولتی و خصولتی رانتی و دزد دارد و بیشتر شرکت ها شناور سهمشون زیر ۲۵ درصد هست پس نمیخواهید با اعتماد در مورد هرچی حرف بزند فعلا این ها هستن دارند قدرت دارند و مردم بدبخت را از شون نوسان میگیرند و در حقیقت فریب میدهند و فریب دادن به این شکل وقیحانه توی آن دنیا جواب دارد و منظر باشند و آن موقع هست که مشخص میشود که آیا به خدا هم میگن عقل محاسبگری باید کار کند .