فوری – ایرانسل سیم‌ کارت رایگان برای سرپرستان خانوار  پست می کند

فوری – ایرانسل سیم‌ کارت رایگان برای سرپرستان خانوار پست می کند

سرپرستان خانوار متقاضی دریافت وام یک میلیون تومانی دولت که هیچ سیم‌کارتی به نامشان ثبت نشده است، می‌توانند از طریق فروشگاه اینترنتی ایرانسل، به صورت…