آلان بهترین شرایط برای خرید دلار و طلا و سهام است بالعکس به زودی شاهد ریزش شدید مسکن خواهیم بود