سرمایه‌گذاری شرکت ارتباط فردا در بزرگترین استارتاپ ایرانی

سرمایه‌گذاری شرکت ارتباط فردا در بزرگترین استارتاپ ایرانی

فینووا، نهاد سرمایه‌گذاری شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا در شرایطی که کمتر نهادی ریسک سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها را می‎پذیرد، در استارتاپ ایران‌رنتر سرمایه‌گذاری کرد. به…