ابزارهای گلکسی سامسونگ برای افزایش بهره وری در ایام دورکاری

ابزارهای گلکسی سامسونگ برای افزایش بهره وری در ایام دورکاری

با آغاز موج نخست شیوع گسترده ویروس کرونا، بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها نیروهایشان را به دورکاری فرستادند. این موضوع که با کاهش امکانات برای…