بیمه دی در خردادماه بهترین استفاده را از اینستاگرام کرد

شرکت بیمه دی نسبت به دیگر شرکت‌های بیمه‌ای در خردادماه عملکرد بهتری داشت و توانست به خوبی از ظرفیت‌های این شبکه اجتماعی برای برقراری ارتباط با کاربران استفاده کند.

تیم پژوهشی گروه رسانه‌ای کاما در ادامه گزارش‌های ماهانه‌ای که از عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای در اینستاگرام تهیه می‌کند، به تحلیل محتوای شرکت‌های بیمه‌ای فعال در اینستاگرام پرداخته است. این گزارش پژوهشی با در نظر گرفتن شاخص‌های زیر تهیه شده و صفحه‌های اینستاگرام شرکت‌های بیمه بر همین اساس رتبه‌بندی شده‌اند:

– تعداد مطالب منتشر شده طی خردادماه

– میزان کاربرپسند بودند مطالب (نسبت لایک‌هایی که کاربران روی پست‌ها گذاشتند)

– میزان تعاملی بودن مطالب (نسبت کامنت‌هایی که کاربران برای پست‌ها نوشتند)

– تعداد کاربرانی که طی ماه خرداد به صفحه اضافه یا کم شده‌اند

با توجه به این شاخص، در ماه گذشته بیمه‌های دی، مرکزی و آرمان نسبت به دیگر شرکت‌های بیمه بهترین عملکرد را داشتند.

رتبه‌بندی کیفیت و کمیت محتوای اینستاگرام شرکت‌های بیمه در خردادماه

* علمکرد شرکت‌های بیمه دی، آرمان، ما و زندگی خاورمیانه نسبت به اردیبهشت ماه، رشد قابل توجهی داشت.

* خردادماه بیمه دی پست‌هایی مربوط به فرهنگ جبران و بخشش و روز جهانی اهدای خون را منتشر کرد. این پست‌ها لایک و کامنت بیشتری نسبت به دیگر محتویات بیمه دی در ماه گذشته دریافت کردند.

* بیمه آرمان نیز تعداد پست‌های زیادی در خردادماه منتشر کرد که یکی از آن‌ها مربوط به اعلام برندگان چالش آرمانی بود. این چالش در اردیبهشت ماه برگزار شده بود.

* در این میان عملکرد بیمه حافظ نسبت به دومین ماه امسال، افت قابل توجهی داشت.

* بیمه‌های اتکایی ایرانیان، معلم و آسماری هر کدام در ماه گذشته یک پست منتشر کردند و بیمه امید هم فعالیتی نداشت. به همین دلیل اطلاعات صفحات اینستاگرام این شرکت‌ها در جدول بالا نیامده است.

بیشترین دنبال کننده برای کدام شرکت‌های بیمه است؟

شرکت‌های بیمه مرکزی، سامان، البرز و ملت در آخرین ماه فصل بهار، به ترتیب بیشترین تعداد دنبال‌کننده را در صفحات اینستاگرامی خود داشتند.

رتبه‌بندی صفحه اینستاگرام شرکت‌های بیمه بر اساس تعداد دنبال‌کننده‌ها در خرداد‌ماه

* بیمه مرکزی از لحاظ تعداد دنبال کنندگان همانند ماه قبل همچنان در جایگاه اول قرار داشت. بیشترین میزان رشد تعداد دنبال‌کننده‌ها در خردادماه نیز مربوط به همین بیمه بود.

* بیمه نوین بعد از بیمه مرکزی بیشترین رشد را داشته و هزار و 47 نفر به تعداد کاربران آن اضافه شد.

* تعداد دنبال‌کنندگان صفحات شرکت‌های بیمه البرز و باران در خردادماه نیز مانند اردیبهشت‌ماه کاهش پیدا کرد.

* بیمه رازی که ماه قبل، با هزار و پانصد کاربر جدید رکوددار جذب کاربران تازه بود، در خردادماه بیشترین افت را تجربه کرد و 300 کاربر خود را از دست داد.

* در خردادماه، حدود 4 هزار و 500 کاربر جدید به صفحه‌های اینستاگرامی بیمه‌ها، اضافه شدند.

تعداد پست‌های صفحات اینستاگرامی بیمه‌ها در خردادماه

بیمه آرمان در خردادماه نسبت به سایر شرکت‌های بیمه پست‌های بیشتری منتشر کرد و در جایگاه اول قرار گرفت. بیمه مرکزی و ما هم بعد از آرمان بیشترین پست‌ها را منتشر کردند.

رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه بر اساس تعداد پست‌های منتشرشده طی خردادماه

* بیمه آرمان که صدرنشین این جدول است، به صورت میانگین هر روز یک محتوا در صفحه خود منتشر کرد.

* بیمه رازی، زندگی خاورمیانه، آسماری و دی بیشترین افت را در تعداد پست‌های خود داشتند.

* به صورت کلی شرکت‌های بیمه در خردادماه 231 پست منتشر کردند، در حالی که در اردیبهشت‌ماه 251 پست را به اشتراک گذاشته بودند. در واقع صفحات بیمه نسبت به اردیبهشت‌ماه، 8 درصد محتوای کمتری را منتشر کردند.

* از 23 شرکت بیمه‌ای، تنها 9 شرکت نسبت به اردیبهشت‌ماه محتوای بیشتری را به اشتراک گذاشتند.

بیشترین محتوای کاربرپسند مربوط به کدام صفحه بیمه‌ است؟

مقایسه تعداد لایک‌هایی که کاربران پای پست‌های شرکت‌های بیمه‌ای ثبت کرده‌اند، نشان می‌دهد بیمه‌های زندگی خاورمیانه، تعاون و حافظ بیشتر از سایرین با نظر مثبت کاربرا‌نشان مواجه شده‌اند. برای مقایسه دقیق‌تر لازم است تعداد لایک‌ها را به صورت نسبتی از تعداد مطالب منتشر شده در طول ماه و همچنین تعداد دنبال‌کنندگان هر صفحه در نظر گرفت. در این راستا تهیه‌کنندگان این گزارش کل تعداد لایک‌های هر صفحه در طول خرداد‌ماه را بین کل محتواهای منتشر شده تقسیم کرده و آن را به صورت درصدی از تعداد دنبال‌کنندگان هر صفحه درآوردند.

پس از انجام این محاسبه و به دنبال آن، مقایسه کیفی‌تر محتوای صفحه‌ها، مشخص شد محتواهای صفحات اینستاگرام بیمه‌های زندگی خاورمیانه، تعاون و حافظ به ترتیب توسط 12.8، 9.3و 8.3 درصد دنبال‌کنندگان‌شان پسندیده شده‌اند.

 

رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه بر اساس محتوای کاربرپسند در خردادماه

* بیمه خاورمیانه که اردیبهشت ماه رتبه سوم این جدول را داشت، در خردادماه با کسب تایید 12.8 درصد کاربرانش، به جایگاه اول رسید. این شرکت در خردادماه محصول جدید خود را در صفحه اینستاگرامش رونمایی کرد. همچنین محتواهای مناسبتی مثل روز جمعیت، روز اصناف و … را در راستای فعالیت بیمه منتشر کرد.

* صفحه بیمه امید به این دلیل که در خردادماه هیچ پستی منتشر نکرد، در جدول بالا حضور ندارد. اطلاعات بیمه‌های اتکایی ایرانیان، معلم و آسماری هم به این دلیل که تنها یک پست را در صفحات خود انتشار دادند، از جدول مذکور حذف شده است.

 

میزان تعاملی بودن محتوای صفحات شرکت‌های بیمه

تعداد کامنت‌های کاربران پای محتواهای شرکت‌های بیمه‌ای، می‌تواند بهترین شاخص برای بررسی میزان تعاملی بودن محتوا باشد. مقایسه نسبت کامنت‌ها به تعداد کاربران نشان می‌دهد صفحه بیمه دی در خردادماه، نسبت به دیگر شرکت‌ها بیشترین تعامل را با کاربران خود داشت. رتبه‌های بعدی به ترتیب مربوط به بیمه‌های حافظ، زندگی خاورمیانه و تعاون بود.

رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه بر اساس محتوای تعاملی در خردادماه

* شرکت بیمه دی به دلیل برگزاری چندین کمپین و مسابقه در خردادماه و اهدا جایزه به کاربرانی که مشارکت داشتند، توانست بیشترین میزان تعامل را ایجاد کند.

* بیمه آسیا دسترسی کاربران را برای گذاشتن کامنت محدود کرده بود.

* لازم به ذکر است که بیمه امید به دلیل عدم فعالیت در خردادماه و بیمه‌های اتکائی ایرانیان، معلم و آسماری هم به جهت تنها منتشر کردن یک پست، از جدول بالا حذف شدند.

 

گروه رسانه‌ای کاما مطابق هر ماه، عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای را در فضای مجازی رصد کرده و گزارش ارزیابی کمی و کیفی آن را منتشر می‌کند.

مرتبط با : بیمه آسماریبیمه آسیابیمه البرزبیمه امیدبیمه ایران معینبیمه بارانبیمه پارسیانبیمه پاسارگادبیمه توسعهبیمه حافظبیمه حکمتبیمه دیبیمه رازیبیمه زندگی خاورمیانهبیمه سامانبیمه سرمدبیمه سینابیمه کارآفرینبیمه کوثربیمه مابیمه مرکزیبیمه معلمبیمه ملت
بلیت هواپیما
این مقاله رو با بقیه به اشتراک بذار:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.