افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با گرانی نیست/ اعتراض به متناسب سازی غیردقیق

افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با گرانی نیست/ اعتراض به متناسب سازی غیردقیق

بازنشستگان تامین اجتماعی در نامه ای 8 بندی به رئیس کانون عالی بازنشستگان بر پیگیری افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با هزینه های معیتشت تاکید کرده…

بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور به دریافت سنوات ارفاقی نزدیکتر شدند

بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور به دریافت سنوات ارفاقی نزدیکتر شدند

دادنامه الزام سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش سنوات ارفاقی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور در امر متناسب‌سازی مستمری، صادر شد. به گزارش کاماپرس، بازنشستگان مشاغل…