افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با گرانی نیست/ اعتراض به متناسب سازی غیردقیق

افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با گرانی نیست/ اعتراض به متناسب سازی غیردقیق

بازنشستگان تامین اجتماعی در نامه ای 8 بندی به رئیس کانون عالی بازنشستگان بر پیگیری افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با هزینه های معیتشت تاکید کرده…