بانک خاورمیانه

بانک خاورمیانه ماهیت اصلی فعالیت خود را به عنوان یک بانک “عمده فروش”، تمرکز بر مشتریان و تسهیلات تخصصی قلمداد می‌کند. بر این اساس بانک به جای تمرکز بر توسعه فیزیکی و جغرافیایی شعب، بر استفاده از ابزارهای تخصصی و ارتباط سازمان یافته با مشتریان تاکید دارد. بانک با اتخاذ این راهبرد تجاری و در چارچوب قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور، به ویژه قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه‌های مرتبط با آن، محصولات و خدمات بانکی را بر اساس نیازمندی‌های بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، طراحی و عرضه می‌کند. بانک خاورمیانه با شروع فعالیت خود فصل جدیدی را در حوزه خدمات بانکی کشور گشوده و سطح عملیات بانکی را که با شروع فعالیت بانک‌های خصوصی ارتقای قابل توجهی یافته است، به مرزهای تخصصی بالاتر و هم تراز با آخرین استانداردهای بانکداری در سطح بین الملل رسانده است.

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۷۲۶۶90
آدرس: تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پنجم، شماره ۲