خودکشی عجیب پزشکان روس با پریدن از پنجره بیمارستان‌ها

خودکشی عجیب پزشکان روس با پریدن از پنجره بیمارستان‌ها

تکرار خودکشی پزشکان روس به روش عجیب بیرون پریدن از پنجره بیمارستان، پرسش هایی در مورد علت این پدیده ایجاد کرده است. به گزارش کاماپرس…