هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس سودآوری “شگویا” را تضمین کرد

هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس سودآوری “شگویا” را تضمین کرد

مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از حمایت همه‌جانبه این مجموعه از عرضه سهام شرکت پتروشیمی تندگویان و تضمین این هلدینگ برای سودآوری سهام “شگویا” خبر…