به این دلیل اظهر من الشمس که دولت با قلدری بدهی 320 هزار میلیاردی به ما بازنشستگان و تامین اجتماعی پرداخت نمیکنه ما نه تنها کمکی از دولت نمیخوایم بلکه فعلا دولت سربار ماست و حق مسلم مارو بالا کشیده اینو باید به کدوم خدایی بگیم !!!