آموخته

انتشارات آموخته در راستای تحولات و تشدید رقابت جهانی و فرهنگ مبتنی بر اختصاص بهینه‌ی منابع محدود به منظور تامین حداکثر نیازها وظیفه‌ی خود دانسته با انتشار تخصصی آموزه‌های مکتوب دانش علمی و نوین مدیریت، گامی هر چند کوچک در جهت ارتقا و غنی‌سازی این دانش در کشورمان بردارد.

شماره تماس: 03136540852
آدرس: دفتر مرکزی: اصفهان - اتوبان شهید دستجردی - خلیج فارس ۱۱ (امام خمینی) - نبش بن بست ۵ - پلاک ۱۲۴