# برندگان قرعه کشی سمند ال ایکس

کرمان موتور شیراز