بیمه سامان

شركت بيمه سامان در اسفندماه سال 1383 به منظور انجام انواع معاملات مربوط به امور بيمه‌هاي بازرگاني در رشته بيمه‌هاي اشياء، مسئوليت و اشخاص با سرمايه 200 ميليارد ريالي منقسم به 200 ميليون سهم با ارزش اسمي يك هزار ريالي مجوز فعاليت خود را از بيمه مركزي گرفت و به عنوان ششمين عضو گروه مالي سامان در اداره ثبت شركت‌ها به شماره 241059 به ثبت رسيد. در طی این سالها، شرکت بیمه سامان چندین بار افزایش سرمایه داده است که در آخرین مصوبه مجمع فوق العاده سهامداران در سال 98 مقرر گردید سرمایه ثبتی بیمه سامان به 2.500 میلیارد ریال افزایش یابد.

شماره تماس: ٨٩۴٣-٠٢١
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴٣٣
آدرس دوم: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، کوچه بیستم شماره ۴