برندگان صد میلیون تومانی «جشنواره بیشتراکنش» ایران کیش معرفی شدند

برندگان صد میلیون تومانی «جشنواره بیشتراکنش» ایران کیش معرفی شدند

با به پایان رسیدن جشنواره بیشتراکنش، برندگان مرحله سوم جشنواره پایانه‌های فروش ایران کیش متصل به بانک تجارت معرفی شدند. رضا رجبی از استان قزوین…