عرضه اولیه ومدیر چهارشنبه برگزار می‌شود(جزیئات + نقدینگی مورد نیاز)

عرضه اولیه ومدیر چهارشنبه برگزار می‌شود(جزیئات + نقدینگی مورد نیاز)

طبق اطلاعیه سازمان بورس پنجمین واگذاری امسال با عرضه اولیه ومدیر – گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری – در روز چهارشنبه 26 خردادماه…