زر ماکارون قیمت 4500 تومان برااا خریدن عرضه اولیه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مگه عیار ماکارونی زر 24 شده؟؟؟؟؟
فکر کنم قیمت واقعی زر ماکارون ۶۰۰ تومنه