اره ،راس میگن مشخصاتتون رو.کامل بدید تا راحت بیان بگیرنتون ،ادمیم مدیونی این کامنت رو منتشر نکنی