تمام این ها همش دروغ محضه اون از دلار اون از بورس درحال سقوط اون ازسکه بالاترمی ره اما پایین نمیاد