نشر برج

نشر برج در مقام شاخه‌ی بزرگسال نشر هوپا از سال ۱۳۹۸ آغاز به کار کرده و نخستین کتاب خود را در شهریور ۱۳۹۹ منتشر کرده است و بر چاپ آثار ادبیات داستانی و در شاخه‌های گوناگون متمرکز است.

شماره تماس: 021۸۸۹۹۸۶۲۲
آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون، کوچه‌ی دوم الف، پلاک ۳/۱، واحد دوم غربی.