در فروشگاه های برند پاندورا متاسفانه قیمت ها یکسان نیست به خصوص درزمان فروش با تخفیف به اصطلاح off . ما پس از چند بار خرید از فروشگاه پاندورا در خیابان پاسداران متوجه این مسئله شدیم و برغم میل باطنی دیگر خریدی از این برند نداشتیم
موفق باشید و از طریق نظارت ما محسوس این مشکل را مدیریت کنید