سلام محل سفارش دفتر کار مجازی را پیدا نکردم اینهمه تبلیغ و تعریف کردین ولی لینک سفارش وخرید نزاشتین