بخدا با این پول میشه لامبورگینی خرید
لعنت به دلالی و گرونی