بسمه تعالی
سلام علیکم
نظر به اینکه شروع و اتمام هراقدامی نیاز به برنامه دارد وبرنامه ایکه در آن نظرات کارشناسان با تجربه و تحلیلگر حرفه ای دخیل باشد و برای روز مبادا چندین سناریو را پیش بینی کنند ودر هنگام عمل هم مخصوصا در چنین زمانیکه بازار شکننده هست وهنوز ترس مردم از بین نرفته در نیم ساعت اول با حضور تیمی که دارای اختیارت و تصمیم ساز و تصمیم گیر بر پیشرفت کار نظارت کنند ولی متاسفانه در کشور ما از این کار خبری نیست ، چنانچه بر هیچکس پوشیده نیست چندین نماد را بخاطر ریزش چندین روز بسته نگه داشتند ولی برای بازگشایی هیچ تدبیری نه اندیشیده بودند وهیچ یک از آنهارا در زمان مناسب باز نکردند و همین عمل آنها باعث شد شاخص در هنگام باز شدن نمادها شاخص کل قابل ملاحظه ی افت کرده و حتی شاخص کل هم وزن هم منفی شد برای مثال در زمان بازگشایی وبملت ، خودرویها، و پالایشیها وچندین نماد دیگر شاخص کل به مقدار زیادی پایین آمده وشاخص کل هموزن هم کلا رشد منفی داشته. بنظراین حقیر اگرمشکل مدیریت بازار سرمایه حل بشود و مسئولین عزیز مدتی در خصوص بورس و گشایش افتصاد و حل مشکل اقتصادی اظهار نظر نفرمایند ویا در صدد باز کردن قفل بر نیایند بازار سرمایه راه خود را خواهد یافت چون در اذهان عمومی مسئولین دولتی وبورسی به چوپان دروغگو مشهور شده اند چیزی که اعیان است چه حاجت به بیان است از محضر دوستان خوهش میکنم در دو ماه گذشته کدام مسئول در خصوص بورس مطلبی گفته اند ویا قولی داده اند وبه آن عمل کرده اند به ما هم بفرمایند تامرحمی شود بر زخم ما. لذا پیشنهاد میشود چهار پنج نفری از دوستان و کارشناسان و ریش سفیدان با تجربه از بین سهامداران عزیز رهبری گروه جهت جمع آوری نظرات کارشناسان و سهامداران وانتقال آن به مسئولین عهده دار شوند تا شاید خودمان نسبت به رفع خطاها و اشتباهات گذشته خاتمه بدهیم والا از گردانندگاه امروز بازار کاری جز قول دادنهای دروغین بر نمی آید موفق و پیروز باشید ان شاالله