با این سهام عدالت مردم را سابیدند. ما نفهمیدیم بفروشیم، نگه داریم، کارت اعتباری خرید بگیریم، وام بگیریم، هیچ کاری نکنیم، قاب کنیم بگذاریم توی طاقچه، باهاش مهاجرت کنیم…. البته مسئولین محترم جوری این سهام عدالت را طراحی کرده‌اند که اگر بخواهیم هیچ کاری نکنیم هم نمی‌شود. مدام می‌گویند باید یک کاری بکنید.