سلام دوستان
این مسولین حقوق 2800میدن و اقساط 5200میخواهند جان مادرتان ساقی تان رابه ماهم معرفی کنید ای تصمیم گیر