پراید ۱۰۰ میلیون ، لاستیک ۲۸ آبان ۵۰٪ افزایش ، مرغ ۳۶ هزار تومان ، شوینده ۱۵٪ افزایش !!!!!! دارایی مردم ریزش کرد مایحتاج و مخارج پرواز کرد ، واقعا چه خبره ؟؟؟؟