سلام علیکم خداقوت بنده پای مصنوعی دارم مریضم فرزندی صعلب العلاج دارم همسری دارم بدترین داروهای اعصاب روان رو میخوره شکم فرزندامون رابه سختی سیرمیکنیم چه برسه به ماشین ارزوی ما ماشین دارشدن هستش فکرنکنم هیچ وقط ماشین داربشیم ای کاش بدنیا نمی امدم ای کاش دلمان پردرده اگرفولادبجای مابوداب میشداخرش که همه میمیریم پس چرا تازنده ایم به دادمابرسیدداغونیم آرزوی محال هستش