قیمت واقعی تیبا نهایتش نباید از ۲۰میلیون بالاتر باشه چرا همش فشار میارید به مردم تا کی میخواهید دزدی کنید و از جیب مردم بزنید ؟؟؟؟؟