حقوق عجیب خلبانان در فروردین امسال : 5 میلیون تومان !

کاهش ساعات پرواز در ایام شیوع کرونا، دستمزد خلبانان ایرالاین‌ها غیردولتی را کاهش داده و کار را به جایی رسانده که برخی خلبانان در ماه ابتدایی سال حقوق 5 میلیونی گرفته اند.

به گزارش کاماپرس، لغو سفرهای داخلی و خارجی در پی شیوع ویروس کرونا، صنعت هوانوردی را نه فقط در ایران که در سایر کشورها با چالش‌های جدی مواجه کرد. مسئولان انجمن خلبانان از پرداخت حقوق های 5 و 6 میلیونی در فروردین ماه به برخی خلبانان سخن گفته اند و ضمنا این را هم گفته اند که برخی خلبانان پروازهای خارجی که پروازهایشان متوقف شده هیچ دریافتی در این ماه نداشته اند.

این موضوع سبب شد که حتی میزان حقوق دریافتی کادرپرواز در برخی ایرلاین‌ها کاهش یابد. حالا که چند وقتی است پروازها مجددا از سر گرفته شده، شرکتهای هواپیمایی موظفند ضمن کاهش نرخ بلیت‌ها، با 60درصد ظرفیت مسافرگیری کنند. این در حالیست به گفته مدیرعامل انجمن خلبانان ایران، دوسوم حقوق خلبانان شرکتهای غیردولتی در ایران به ساعات پروازی آنها بستگی دارد و در صورت ادامه یافتن این شرایط، با کاهش شدید میزان دریافتی‌ کادر پرواز در این شرکتها، مواجه خواهیم بود.

به گفته غلامرضا محمدی، خلبانان در ایران با شرکت‌های هواپیمایی قرارداد دارند اما نوع قرارداد همکاری آنها متفاوت است؛ مثلاً در آسمان و ایران ایر با توجه به اینکه دولتی یا شبه دولتی هستند، قرارداد استخدامی است و حقوق ماهانه دریافت می‌کنند. اما قرارداد سایر شرکت‌های هواپیمایی با خلبانان، به صورت ساعات پروازی است و هر چه ساعت پرواز آنها بیشتر باشد، دریافتی آنها از ایرلاین‌ها بیشتر است.

نبود تضمین حقوق در قرارداد خلبانان ایرانی

این در حالی است که به گفته مدیرعامل انجمن خلبانان ایران، خلبانان ایرانی که با ایرلاین‌های دیگر کشورها قرارداد همکاری دارند، رقمی را به عنوان پایه حقوق دریافت می‌کنند. محمدی در اینباره به مهر می‌گوید: شرکت به آنها تضمین می‌دهد که حداقل ۷۰ ساعت پرواز به آنها در ماه داده شود، اما این نوع قرارداد در ایران میان ایرلاین‌ها و خلبانان رایج نیست.

مدیرعامل انجمن خلبانان ایران گفته است: در ایران حدود دو سوم حقوق خلبانان بستگی به ساعات پروازی آنها دارد و طی ماههای اخیر با توجه به اینکه شیوع کرونا سبب کاهش پروازها شده، بسیاری از خلبانان پروازی نداشته اند و طبیعتاً حقوق آنها با کاهش شدید مواجه شده است.

انتهای پیام