من به شخصه نظرم اینه یه گاری بخرید اگه جوونین و طرفدارسرعت یا میخواین پرواز رو تجریه کنین یه اسب مدل بالا بخرین اگه پیر هستین یا از سرعت زیاد خوشتون نمیاد دوس دارین دلی دلی کنین یه خر مدل دهه 80 اینا بخرین ببیندین به گاری تون ولی پول به این اهن پاره به اصلاح خود رو ندین..
از من گفتن