سلام //###### تیبا 2 خیلی قشنگه من تیبا 2 رو خیلی دوس دارم و در اولین فرصت یکی میخرم.