فقط وفقط احمدی نژاد نجات دهنده ایزان وتامین کننده رفاه اقتصادی ملت وبه نفع قشر صعیف گام برمیداردوبس,,,حق ماملت هست به انکه میدانیم ومیخواهیم رای دهیم ,,,,و۷۰درصدملت ایران وتمامی ضعیفان جامعه به تورای خواهندداد نداریم ,,حزب فقط حزب احمدی,,,صلوات بر جمال احمدی نژاد,, برگرد اگر۷۰درصدارامردم به توندادند مردنیستم فقط من ۲۲میلیون رای برایت جمع کردم ,,,,