من خودم کارمند ایرانخودرو هستم هیچ کدوام یک از موارد گفته شده در شرکت رعایت نمیشود و تمام روز تمام وقت ما در شرکت باید کار کنیم خواهشا رسیدگی کنید تمامی مسئولین دروغ میگویند محیط کاری ما بسیار شلوغ و بدون مواد ضد عفونی میباشد اصلا هم ساعت کاری های ما رو کم نکردن