«همکاران سیستم» به بزرگان صنعت پخش راهکارهای نرم افزاری ارائه می دهد

«همکاران سیستم» به بزرگان صنعت پخش راهکارهای نرم افزاری ارائه می دهد

شرکت همکاران سیستم در میزگردی با حضور فعالان حوزه صنعت پخش به ارائه راهکارهای نرم‌افزاری برای بهبود فرآیند فعالیت این شرکت‌ها اقدام کرد. به گزارش…