سرویس جدید تپسی برای تردد ایمن‌ و بهداشتی‌تر راه‌اندازی می‌شود

سرویس جدید تپسی برای تردد ایمن‌ و بهداشتی‌تر راه‌اندازی می‌شود

سرویس جدید تپسی برای ارائه سفرهای ایمن و بهداشتی‌تر در شرایط شیوع ویروس کرونا به زودی راه‌اندازی می‌شود. خودروهای ارائه‌دهنده این سرویس، هر روز ضدعفونی…