بانک گردشگری تا سال ۱۴۰۱ اسپانسر اصلی باشگاه فوتبال پرسپولیس شد

بانک گردشگری تا سال ۱۴۰۱ اسپانسر اصلی باشگاه فوتبال پرسپولیس شد

بانک گردشگری تا سال ۱۴۰۱ اسپانسر اصلی باشگاه فوتبال پرسپولیس باقی ماند.بنابر امضای دومین قرارداد بانک گردشگری با باشگاه پرسپولیس، اسپانسری این بانک تا پایان…