برگزاری جشنواره‌ گنجینه‌های نارنجی بانک کشاورزی

برگزاری جشنواره‌ گنجینه‌های نارنجی بانک کشاورزی

باشگاه مشتریان بانک کشاورزی به صورت ویژه برای باغداران مرکبات استان فارس، جشنواره‌ای با عنوان «گنجینه‌های نارنجی» برگزار می‌کند. به گزارش کاماپرس، مهلت شرکت در…

چگونگی برگزاری جشنواره خلیج‌فارس بانک‌کشاورزی

چگونگی برگزاری جشنواره خلیج‌فارس بانک‌کشاورزی

باشگاه مشتریان بانک کشاورزی به منظور حمایت از گروه شغلی صیادان و پرورش‌دهندگان آبزیان استان هرمزگان، جشنوارۀ خلیج‌فارس را برگزار می‌کند. به گزارش کاماپرس، جشنواره…

حمایت بانک کشاورزی از تولید محصولات استراتژیک با کشاورز کارت

حمایت بانک کشاورزی از تولید محصولات استراتژیک با کشاورز کارت

بانک کشاورزی، برای تامین نقدینگی کشاورزان برای تهیه نهاده مورد نیاز کشت پاییزه محصولات استراتژیک گندم و جو و چغندرقند پاییزه، کشاورز کارت صادر می‌کند….