حقوق کارگران برای زنده ماندن کافی نیست / مزد زیر 3 میلیون در برابر گرانی 200 درصدی

حقوق کارگران برای زنده ماندن کافی نیست / مزد زیر 3 میلیون در برابر گرانی 200 درصدی

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار معتقد است، حقوق ۳ میلیونی کارگران برای زنده ماندن کافی نیست. به گزارش کاماپرس، هنوز بحث بازنگری حقوق کارگران…