این‌مسخره بازی هاچی منالان یه‌خود رو دارم میخام یکی ثبت نام کنم‌ اونو‌که گرفتم ماشینخودمو بفروشم نمیشه که منماشینم رو بفروشم بعد چند ماه باید منتظر بمونم اینا خود رو بدن یعنی بدونه خودرو باشم که چی هرکی پلاک داره نمیتونه ثبت نام کنه