سکه دوباره گران نشد بلکه پول ملی کشور ما دوباره از آن چیزی که بود بیشتر ارزش خودش را از دست داد و اگر با همین مدیریت پیش برود خیلی زود سرنوشت اسکناس هایمان مانند ونزوئلا خواهد شد و شهرداری باید آنها را موقع نظافت شهر از گوشه و کنار خیابان ها و پیاده روها جمع کند چون دیگر قدرت و ارزشی ندارد درست مانند بلایی که تدابیر آقایان سر مسکوکات کشور آورد، یاعلی