سایت های شرط بندی قمار در مقابل سیاست های پولی و ارزی و بازارهای موازی و احتکار ارز و… چقد نقدینگی در گردش دارند؟ چرا سنگ رو بستن و سگ رو رها کردن؟