تشکر
واقعا متاسفم که کسی به فکر اصلاح ساختار نیست فقط #سیاسی بازی
نظام یارانه ای فشل کی باید اصلاح شود ارز 4200 کی باید حذف شود(به جای آن کارت خرید اعتباری به مردم بدهند)
قاچاق دارو به عراق نمونه یارانه ناصحیح است.(به جای آن کارت خرید ریالی به بیماران خاص بدهند) و مابقی ریال باقی مانده را به همه مردم در قالب همان کارت خرید بدهند.
ما با ساختار اشتباه فرصت را تبدیل به تهدید میکنیم.
فرصت صادرات کالا به عراق(با تحریم ایران،ورود دلار) با عدم تدبیر تبدیل به تهدید شده.