سلام
من با خط ایرانسل هم که رفتم گفت برای دیدن باید اشتراک بخرید، ۱۰۰۰۰تومان😒😔