بدترین و بدترین و بدترین بیمه همین تامین اشتباهی(اجتماعی) هست که پول کارگرها رو میخوره… زمان بازنشستگی هیچ چی نمیده …دفترچه درمانیش بیخوده فقط 7-8 هزارتومن با آزاد فرق داره…. با کارفرماها هم دستش تویه کاسه است یعنی حرف حرف کارفرماهاست کارگرها الیور توئیستهای ایران هستند!…به جوانها میگم توی هرچیزی سرمایه گذاری کنید بهتر از بیمه تامین اشتباهیه!!!